بزرگترین کفش کار ایمنی ساتر توسط این مرکز تولید شد

نیاز به یک فرهنگ ایمنی قوی به دلیل تقاضاهای روزافزون کارکنان برای یک محیط کار ایمن تکامل یافته است و امروزه کارمندان حداقل های مربوط به ایمنی خود را نمی پذیرند و آنها نمی ترسند خود را از محیط کاری که در آن احساس کم ارزشی یا ناامنی می کنند، حذف کنند و  داشتن کفش کار ایمنی ساتر شرکتی یکی از ساده ترین روش ها برای نشان دادن قدردانی و هیجان تیم شما در مورد ایمنی است.

یک فرهنگ ایمنی قوی، تعهد شما را به رفاه تیمتان ارتقا می دهد و به تقویت حس مسئولیت پذیری در مورد ایمنی محل کار کمک می کند و وقتی تیم شما نقش خود را در حفظ ایمنی بپذیرد، تأثیر مستقیمی بر فرهنگ کلی ایمنی شرکت خواهد داشت و در واقع، یک نظرسنجی اخیر که توسط EHS Daily Advisor انجام شد، نشان داد که بیش از 90٪ از متخصصان ایمنی معتقدند افزایش مشارکت کارگران برای بهبود عملکرد ایمنی و در نتیجه تقویت فرهنگ ایمنی شرکت شما کلیدی است.

برنامه های کفش ایمنی مزایای بیشتری را برای کارمندان شما فراهم می کند
مزایا و مزایای کارکنان یکی از دلایل اصلی رضایت کارکنان است و بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط شرکت نرم افزار منابع انسانی، Zenefits، 68 درصد از کارمندان معتقدند که مزایای کاری به اندازه پوشش سلامت و سایر مزایای سنتی مهم است.

یک برنامه کفش ایمنی شرکتی می تواند به عنوان یک مزیت انحصاری برای کارکنان شما علاوه بر سایر مزایای شرکت شما ارائه شود و با یک برنامه پولی شرکت، کسب و کارها می توانند هزینه های کامل کفش های ضد لغزش کارکنان خود را بپردازند و مزایای پوشیدن کفش های ایمنی سطح بالایی از پذیرش کارکنان را افزایش می دهد که می تواند منجر به نتایج ایمنی بیشتر برای شرکت شما شود.

کسب‌وکارهای بیشتری برای اطمینان از ایمنی و بهره‌وری کارکنان خود، کفش‌های ایمنی را در سراسر فعالیت‌های خود الزامی می‌کنند و چکمه های ایمنی سنتی اغلب بسیار سنگین هستند و همیشه برای هدف مناسب نیستند.

مدیر یا مدیری که گاهی اوقات نیاز به راه رفتن روی زمین دارد، ممکن است ظاهر چکمه های ایمنی را دوست نداشته باشد و این امر منجر به افزایش و در دسترس بودن محبوبیت کفش های ایمنی شده است که مجهز به همان پنجه ایمنی و ویژگی های ضد لغزش چکمه هستند.