خواص جادویی انجیر خشک

رقم سبز انجیر دارای بیشترین عملکرد و کیفیت میوه خشک انجیر در بین ژنوتیپ های انجیر ایرانی است. کیفیت انجیر خشک تحت تأثیر روش های برداشت، خشک کردن، ضدعفونی و نگهداری است، در حالی که اثر ترکیبی روش های موجود هنوز مشخص نشده است.

هدف از این مطالعه مقایسه این روش ها و معرفی عملیات مناسب برای حفظ کیفیت، کاهش تلفات و آلودگی میکروبی در انجیر خشک اعلا بود.

این مطالعه با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با عوامل روش برداشت در چهار سطح، روش خشک کردن در دو سطح و روش ضدعفونی و نگهداری در شش سطح انجام شد.

نتایج نشان داد که برداشت سنتی میوه های نیمه خشک بر روی تورهای نصب شده در زیر درخت (T/N) بهترین روش برای کاهش تلفات کل (میوه های آسیب دیده، تغییر شکل، زودرس و ضایعات) تا 0.1 درصد بود.

البته برداشت شیکر برای میوه های رقم سبز مناسب نبود. برداشت روی تور و خشک کردن با یک خشک کن خورشیدی خاص (SSD) آلودگی میکروبی انجیر خشک استهبان را تا 3.7 درصد کاهش داد و به حفظ کیفیت رنگ پوست (زرد) تا 26.1 درصد کمک کرد.

ضدعفونی حرارتی انجیر خشک و انبار سرد (HC) برای کاهش آلودگی میکروبی تا 2.4 درصد مؤثر بود، اما در حفظ کیفیت رنگ و ارزش حسی متوسط ​​بود. نتیجه‌گیری شد که T/N، SSD و HC به‌ترتیب بهترین روش‌های برداشت، خشک‌کردن و ضدعفونی و نگهداری بودند.

به نظر می رسد انجیر بومی جنوب غربی آسیا است و توسط انسان به نقاط دیگر پخش شده است. ایران با تولید سالانه بیش از 104 هزار تن انجیر خشک ساوه یکی از پنج کشور برتر تولیدکننده انجیر در جهان است.

رقم سبز (با 95 درصد کشت انجیر در ایران) بیشترین عملکرد و کیفیت میوه خشک را در بین ژنوتیپ های انجیر ایرانی دارد. کیفیت انجیر خشک تحت تأثیر برداشت، شرایط خشک کردن، روش های ضدعفونی و شرایط نگهداری است.

برای مصرف خشک، میوه انجیر را تا رسیدن به بلوغ کامل روی درختان می گذارند، تا حدی خشک می کنند و در نهایت روی زمین می ریزند.

میزان رطوبت انجیر خشک نرم در این مرحله بین 26 تا 40 درصد است. سطح زمین زیر درخت انجیر باید عاری از علف های هرز، سنگ و کلوخ در زمان برداشت باشد. گاهی اوقات ممکن است از پارچه برای این منظور استفاده شود.

در پایان فصل برداشت، از آنجایی که لایه بریده بین ساقه و ساقه به خوبی توسعه نیافته است، نیروی اضافی برای امکان برداشت مورد نیاز است.

  • منابع:
  1. Comparison of Dried ʻSabzʼ fig (Ficus carica cv. Sabz) Harvesting, Drying, Disinfection, and Storage Methods
  • تبلیغات:
  1. توت میوه ای بسیار شگفت انگیز
  2. چند روش برای پولدار شدن در بیست سالگی
  3. کشف کیک هایی از جنس طلا!
  4. سیب سبز برای درمان انواع نوع دیابت